Aktuality ze základní školy

POSLEDNÍ SBĚR PAPÍRU

Datum konání akce

SBĚR PAPÍRU ČERVEN

Přihláška do školní jídelny 2017/2018

Datum konání akce

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků o vyplnění přihlášky ke stravování od nového školního roku a doručení do školní jídelny nejpozději do 30. 6. 2017. Při placení stravného na září budete mít připravené čipy a všechny potřebné údaje, např. variabilní symbol pro platbu stravného bankovním převodem nebo přístupové údaje na e-lístek.

Přihlášku ke stravování si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny denně od 8,00 do 14,00 hodin, nebo je k dispozici na webových stránkách školní jídelny ve složce dokumenty. 

Přihlášku ke stravování můžete vyplněnou a podepsanou i naskenovat a zaslat na adresu školní jídelny: jidelna@horice.org

Předem Vám děkujeme. 

Úspěch v KRAJSKÉM kole poznávání rostlin a živočichů

Datum konání akce

Ve středu 7.6.2017 se 4 děvčata ze sedmých ročníků zúčastnila okresního kola soutěže poznávání rostlin a živočichů na Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích. Všem patří gratulace, do krajského kola postoupila z 5. místa Eliška Procházková ze 7.A a prvenství z loňského roku obhájila a také postupuje Renata Školníková ze 7.B

Renata Školníková skončila v KRAJSKÉM kole 14.6. v ZŠ Schulzovy sady Dvoře Králové na 6. místě, Eliška Vrabcová na 17. místě - GRATULUJEME!

diplom

Sférické kino

Datum konání akce

Ve dnech 5. - 6. června navštívilo naší školu sférické kino (www.sferickekino.cz) a všichni žáci naší základní i mateřské školy měli možnost postupně v tělocvičně shlédnout celou řadu poutavých filmů. K úhradě akce byly využity finanční prostředky získané za sběr starého papíru. Všem žákům i rodičům za to děkujeme!