Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,

rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,

DĚTSKÝ DEN NA DALIBORCE

Na úterý 2. června si učitelé a žáci 8. a 9. ročníků připravují zábavné dopoledne plné her a zábavy pro své mladší spolužáky.

POMÁHÁME ONDROVI Z OSTROVA

Na konci letošního školního roku bychom rádi věnovali vybraná víčka od PET láhví malému Ondrovi Duškovi z Ostrova, jehož osud nám rozhodně není lhostejný.

Angličtina hrou - My Body

Žáci 1. třídy spolu s paní učitelkou Klárou Součkovou zpracovali zábavnou formou projekt lidské tělo v Anglickém jazyce.

Projektový den - U NÁS V EVROPĚ

7.5. jsme se věnovali zemím střední Evropy, sledovali jsme jejich historický vývoj, geografii, zemědělství a průmysl, obdivovali přírodní krásy i kulturní památky, zazpívali národní písně a dokonce i ochutnali krajové speciality :o)

Májové PH

Májové PH = májové parlamentní hry

Tuto sportovní akci připravili pro své spolužáky členové žákovského parlamentu na den před 1. květnem.

Smyslem bylo, aby si všichni zasportovali a fandili si navzájem.

Celý den panovala přátelská sportovní atmosféra.

L.Š.

Výsledky voleb do školské rady

Na základě § 167, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění se uskutečnily volby do Školské rady Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice na volební období 1. 5. 2015 až 30. 4. 2018.

 

                    1) Dne 14. a 15. dubna 2015 volby pedagogických pracovníků:

Počet možných hlasů = počet pedagogů        25

Školení pedagogů k projektu Škola na dotek

Velikonoční prázdniny využili naši učitelé ke školení k projektu Škola na

dotek, do kterého jsme se jako partnerská škola zapojili.

Ve čtvrtek 2. 4. jsme se sešli a do odpoledních hodin jsme se věnovali

tematice související s projektem.

Protože jeho hlavním cílem je mj.  rozvoj ICT ve škole, implementace dotykových 

zařízení do výuky a interaktivní vyučování, seznamovali jsme se s

aplikací OFFICE 365, s cloudovým virtuálním úložištěm dat, pracovali

Easter Eggs Hunting

Pro ukrácení času před Velikonocemi, připravily učitelky Lenka Dytrychová a Lucie Westfálová společně se staršími žáky akci, která dostala název Easter Eggs Hunting.

Do naší školy byly pozváné  děti z hořických mateřských školek, aby si tyto svátky připomněly i z trochu jiného pohledu. 

 Měly možnost zkusit si některé typické zvyky, které se dodržují ve Velké Británii.

Přestože nám počasí moc nepřálo, ozývalo se z druhého patra budovy školy veselé dovádění malých kamarádů.

Přihlášení