Žákovský parlament

 

 

Náš žákovský parlament  se po celý školní rok scházel pravidelně v pondělí po vyučování.

 

Ne všichni zvolení členové vydrželi po celý rok, ale ti nejlepší zodpovědně pracovali až do konce. 

 

Rafťáci z osmé třídy

V rámci školního výletu pokořili letos žáci 8. třídy řeku Jizeru. Počasí jim přálo a raftování si skvěle užili.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,

rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,

DĚTSKÝ DEN NA DALIBORCE

Na úterý 2. června si učitelé a žáci 8. a 9. ročníků připravili zábavné dopoledne plné her a zábavy pro své mladší spolužáky.

POMÁHÁME ONDROVI Z OSTROVA

Na konci letošního školního roku bychom rádi věnovali vybraná víčka od PET láhví malému Ondrovi Duškovi z Ostrova, jehož osud nám rozhodně není lhostejný.

Angličtina hrou - My Body

Žáci 1. třídy spolu s paní učitelkou Klárou Součkovou zpracovali zábavnou formou projekt lidské tělo v Anglickém jazyce.

Projektový den - U NÁS V EVROPĚ

7.5. jsme se věnovali zemím střední Evropy, sledovali jsme jejich historický vývoj, geografii, zemědělství a průmysl, obdivovali přírodní krásy i kulturní památky, zazpívali národní písně a dokonce i ochutnali krajové speciality :o)

Májové PH

Májové PH = májové parlamentní hry

Tuto sportovní akci připravili pro své spolužáky členové žákovského parlamentu na den před 1. květnem.

Smyslem bylo, aby si všichni zasportovali a fandili si navzájem.

Celý den panovala přátelská sportovní atmosféra.

L.Š.

Přihlášení