Aktuality ze základní školy

Zápis do 1. tříd - "Cesta kolem světa"

Datum konání akce

Vážení rodiče, milé děti.

Rádi bychom Vás pozvali k zápisu do 1. tříd na naší škole. Vypravíte se s námi na cestu kolem světa, seznámíte se s budoucími učiteli i spolužáky. Jsme připraveni pro Vás otevřít dvě první třídy. Přijímáme děti ze všech spádových oblastí i z okolí Hořic.

zápis

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd

Datum konání akce

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského…

Ukliďme Česko popáté, MŠ i ZŠ - 6. dubna

Datum konání akce

uklid

Akce Ukliďme Česko se uskuteční 6.4.2018 v rámci přípravy na Den Země (20.4.2018), kdy opět vysadíme stromy na prostranství před školou (letos 2 velké lípy). Každoročně uklízíme okolí školy, Smetanovy sady, vrch Gothard a další části města Hořic, na které jsme pyšní.