Aktuality ze základní školy

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Datum konání akce

zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu

od 1. do 30. dubna 2017 a bližší informace budou na webových stránkách MŠMT zveřejněny !!1. 3. 2017!!!

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě…

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Datum konání akce

PF 2017

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Přejeme všem klidné Vánoce a šťastný nový rok!

Vánoční koncert v kostele

Datum konání akce

V pondělí se uskutečnil v hořickém kostele vánoční koncert žáků III. a IV. tříd pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Šťovíčkové. Koncert se již  tradičně opět velmi vydařil. Děkujeme za skvělý hudební zážitek a těšíme se  na příští rok ...... :)

Zpíváme v kostele

Datum konání akce

Koncert se bude konat v pondělí 19. prosince od 18 hodin v chrámu Narození Panny Marie v Hořicích.

Také letos naši žáci chystají tradiční vánoční koncert, na který srdečně zveme nejen rodiče a přátele školy, ale také spolužáky a kamarády účinkujících. Žáci třetí A a čtvrtých tříd vedení Petrou Šťovíčkovou připravili pestrý program adventních a vánočních písní, z těch známých zazní například Purpura či Bílé Vánoce.

Výsledky celoškolní soutěže o nejhezčího kapříka

Datum konání akce

V průběhu prosince probíhala celoškolní soutěž o nejhezčího vánočního kapříka. Soutěže se účastnilo všech 13 tříd a 2 oddělení družiny. 15.12. se všichni kapříci objevili na chodbách školy a bylo co obdivovat. Poděkování patří všem žákům i jejich třídním učitelkám, ale ocenění získávají 3 první místa, která stanovila porota složená ze žáků a učitelů.

1. místo - I.B

2. místo - III.A

3. místo - II. třída

Gratulujeme vítězům!

1.B