Aktuality ze základní školy

Halloween

Datum konání akce

 Ve středu 25.10. se koná akce Halloween party, kterou pro své mladší děti pravidelně připravují starší spolužáci.

Děti mohou příjít tento den na výuku v kostýmech.

halloween

Nechte mě být, jaká jsem aneb Životní příběh Anne Frankové

Datum konání akce

anne

Město Hořice si letos připomíná jedno smutné výročí - 75 let od odsunu hořických Židů. Při té příležitosti navštíví naši studenti 8. a 9. ročníku výstavu v sále hořického zámku. Ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Anne Frank house v Amsterodamu nabídlo městské muzeum pod patronátem p. Tomíčkové k nahlédnutí výstavu mapující život Anne Frankové. Ta ukazuje tragický příběh německé židovské dívky, skrývající se spolu se svou rodinou v domě otcovy firmy v Amsterodamu. Kromě toho nás žáci hořického gymnázia, kteří budou tímto kouzelným místem provázet, poučí o hrůzách tehdejší nevlídné doby. 

Vstupné 15 Kč.

Ať žije Masaryk!

Datum konání akce

tgm

Na krátkou chvíli jsme přestali přemýšlet nad letošními helloweenskými kostýmy pro tradiční Halloween party, kterou ve škole pro nás připravuje paní uč. Dytrychová a o pracovních činnostech jsme se v 5.A pokusili vyrobit lampiony. Už to bude totiž krásných 99 let od založení ČSR. Děti si dle předlohy vybarvily státní znak, nakreslily vlajku a napsaly líbivá hesla a důležitá data. Všem se práce moc povedla. Ať žije Masaryk!

Slavnostní zahájení včelařského kroužku

Datum konání akce

včelařský kroužek

Slavnostní zahájení činnosti včelařského kroužku se proběhlo v pátek 13.10. v 15 hodin v prostorách před budovou ZŠ Na Daliborce. Děkujeme za pomoc všem členům kroužku i jejim rodičům. Děkujeme také místostarostům města Martinu Pourovi a Ivanu Doležalovi za podporu, učitelkám ZŠ za dort, kulturní vystoupení a pomoc při pořádání akce a samozřejmě panu Karlu Kopeckému, předsedovi MO ČSV  Hořice za prezentaci kroniky a součinnost při pořádání akce. Díky patří také p. Hátlemu a p. Voborníkovi za darování včelstev. Včelařský kroužek je spolufinancován z programu…

Seznam registrovaných včelařských kroužků v ČR

Datum konání akce

Mapa

Kliknutím na obrázek budete přesměrováni na mapu registrovaných včelařských kroužků v ČR ( zpracovala Včelí stráž, z.s.)