Organizace

Organizace prvního týdne ve škole

Datum konání akce

škola

Pondělí 3. 9., 8.00 – 9.00 hod.

8.00  Slavnostní zahájení školního roku

Úterý 4. 9., 8.00 – 10.45 resp. 11.40 hod.

1. st. ZŠ 3 vyučovací hodiny, 2.st. ZŠ 4 vyučovací hodiny - třídnické práce

Středa 4. 9.2018

výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování, od čtvrtka 5.9.2018 výuka dle platného rozvrhu

Vložil/aJan Sezima – 29. srpen 2018

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Datum konání akce
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů takto:   
         
Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2018/2019 přijímají 
k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice
Registrační číslo     
   
1 93 2018   Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne: 23. 4. 2018
2 94 2018    
3 95 2018   Sejmuto dne:  28.5.2018
4 97 2018    
5 99 2018   Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 23. 4. 2018
6 100 2018    
7 101 2018   Sejmuto dne:  
8 102 2018    
9 103 2018    
10 104 2018    
11 105 2018    
12 106 2018    
13 107 2018    
14 109 2018    
15 110 2018    
16 111 2018    
17 112 2018    
18 114 2018   Mgr. Jan Sezima
19 115 2018   ředitel školy
20 116 2018    
21 117 2018    
22 118 2018    
23 120 2018    
24 121 2018    
25 122 2018   Razítko a podpis:
26 123 2018    
27 125 2018    
28 126 2018    
29 127 2018    
30 128 2018    
31 129 2018    
32 131 2018    
33 133 2018    
34 134 2018    
35 135 2018    

 

Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky
                 
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
rozhodl podle ustanovení § 37, § 165 odst. 2 písm. c) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,    
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád     
v platném znění, ve věci žádosti o odklad začátku povinné školní docházky takto:    
                 
Zákonný zástupce podal podle ustanovení § 37 školského zákona žádost o odklad začátku povinné
školní docházky. Po zvážení všech skutečností uvedených ve zprávách o vyšetření dítěte   
ředitel školy rozhodl takto:            
                 
Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se povoluje      
odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.        
                 
                 
Registrační číslo             
           
1 124 2018            
                 
Přerušení správního řízení o odkladu povinné školní docházky
                 
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
rozhodl podle ustanovení § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve věci   
žádosti o odklad povinné školní docházky takto:          
                 
Uchazečům  pod tímto registračním číslem ředitel školy přerušuje správní řízení     
o odkladu povinné školní docházky do doby nutné k zajištění potřebných    
náležitostí žádosti - doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení    
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.          
                 
                 
Registrační číslo    Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne: 23. 4. 2018
           
1 96 2018   Sejmuto dne:  28.5.2018      
2 98 2018            
3 108 2018            
4 113 2018   Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 23. 4. 2018
5 119 2018            
6 130 2018   Sejmuto dne:        
7 132 2018            
                 
                 
Mgr. Jan Sezima     Razítko a podpis:      
ředitel školy              
Vložil/aJan Sezima – 23. duben 2018

Rodičovské schůzky - 6.A

Ve středu, dne 5. září od 16:00 h se budou konat v naší třídě rodičovské schůzky určené k začátku školního roku, náplni tzv. třídnických hodin, adaptačním kursu a dalších organizačních záležitostech.

Srdečně zveme všechny rodiče žáků 6. A ke krátkému posezení v naší staré dobré učebně, č. 11 ve 2. poschodí.

rodičák

Vložil/aTomáš Sůva – 28. srpen 2018

Podzimní prázdniny - školní družina

Datum konání akce

Ve dnech 29. - 30. 10. budou podzimní prázdniny. V případě zájmu o školní družinu se nahlaste u vychovatelek jednotlivých oddělení ŠD nejpozději do pátku 19. října 2018.

Vložil/aPetra Šťovíčková – 14. říjen 2018

Hotel Transylvánie 3

Datum konání akce

dass

Ve čtvrtek, dne 27. září, se budeme první dvě vyučovací hodiny učit dle rozvrhu a pak nás čeká snímek v místním Biografu Na Špici. Podíváme se na další pokračování senzačního animovaného filmu Hotel Transylvánie 3, tentokrát s podtitulem: Příšerozní dovolená. Vstupné 60 Kč. 

Vložil/aPetra Šťovíčková – 21. září 2018

Jičín město pohádky

Datum konání akce

Sraz v 7.30 na vlakovém nádraží nebo v 7.00 u školy.

Příjezd ve 12.12 na vlakové nádraží, příchod ke škole ve 12.35, poté oběd se ŠD.

S sebou: batůžek, svačina, pití, pláštěnka, školní kšiltovka, drobné kapesné.

V případě nepříznivého počasí se výlet nekoná a proběhne normální výuka.

Výsledek obrázku pro jičín město pohádky 2018

Vložil/aPetra Šťovíčková – 4. září 2018