Informace o MŠ

Statutární orgán:

Mgr. Jan Sezima (ředitel)

Mgr. Lada Štěpánková (zástupkyně ředitele)

Adresa:

Žižkova 811,  508 01 Hořice
Telefon: 606 075 020
Provoz MŠ: 6:30 - 16:00

Oddělení:

1.třída (Jestřábi a Sovy) - Mgr. Lenka Sochorová, DiS., Hana Vlková

2.třída (Vlci a Medvědi) - Martina Moličová, DiS, Květa Jínová

Platba:

školné činí 400,- Kč za měsíc a stravné 35,- Kč/den, při odkladu povinné školní docházky 37,- Kč/den.
Platba školného a stravného je možná převodem na účet 181697344/0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte, specifický symbol je 811.