Aktuality ze základní školy

Úspěch v KRAJSKÉM kole poznávání rostlin a živočichů

Datum konání akce

Ve středu 7.6.2017 se 4 děvčata ze sedmých ročníků zúčastnila okresního kola soutěže poznávání rostlin a živočichů na Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích. Všem patří gratulace, do krajského kola postoupila z 5. místa Eliška Procházková ze 7.A a prvenství z loňského roku obhájila a také postupuje Renata Školníková ze 7.B

Renata Školníková skončila v KRAJSKÉM kole 14.6. v ZŠ Schulzovy sady Dvoře Králové na 6. místě, Eliška Vrabcová na 17. místě - GRATULUJEME!

diplom

Sférické kino

Datum konání akce

Ve dnech 5. - 6. června navštívilo naší školu sférické kino (www.sferickekino.cz) a všichni žáci naší základní i mateřské školy měli možnost postupně v tělocvičně shlédnout celou řadu poutavých filmů. K úhradě akce byly využity finanční prostředky získané za sběr starého papíru. Všem žákům i rodičům za to děkujeme!

Termín třídních schůzek a konzultací

Datum konání akce

Z důvodu termínu zápisu budoucích prvňáčků pro školní rok 2017/18 přesouváme termín

rodičovské schůzky a schůze výboru SRPŠ

na 27. 4. 2017 ( čtvrtek)

1. stupeň v 16 hodin

2. stupeň v 16.30 hodin

Mc Donald´s cup v Hořicích

Datum konání akce

Dne 26.4. proběhlo na hřišti na Gothardě okrskové kolo fotbalové soutěže Mc Donald´s cup. I přes nepřízeň počasí naši sportovci vybojovali: mladší kategorie 1. místo, starší kategorie 2. místo. Oba týmy postupují do okresního kola, které se bude konat 10.5. v Jičíně. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!

Předávání diplomů