Aktuality ze základní školy

Volby do školské rady 10. a 12. 4. 2018

Datum konání akce

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018-2021 (1.5.2018 - 30.4.2021)

v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů do školské rady (usn. RM Hořice č.14 ze dne 5.9.2005)

se konaly volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady v úterý 10. 4. 2018

zvoleni byli: Mgr. Lada Štěpánková    a    Mgr. Šárka Válková

se konaly volby z řad zákonných zástupců žáků do školské rady ve čtvrtek 12. 4. 2018

zvoleni byli: Mgr. Petra Sirotková, Dis.     Miloslava Černá

Třídní schůzky

Datum konání akce

Třídní schůzky a individuální konzultace s učiteli se konají ve čtvrtek 12. dubna 2018.

I. stupeň v 16 hodin

II. stupeň v 16.30 hodin.

V průběhu schůzek proběhne také schůze výboru a členů SRPŠ a uskuteční se volby do Školské rady (hlasovací lístky dostanete na třídních schůzkách)

Ukliďme Česko popáté, MŠ i ZŠ - 6. dubna

Datum konání akce

uklid

Akce Ukliďme Česko se uskutečnila 6.4.2018 v rámci přípravy na Den Země (20.4.2018), kdy opět vysadíme stromy na prostranství před školou (letos 2 velké lípy). Uklidili jsme okolí školy, Smetanovy sady, vrch Gothard, okolí…

Velikonoční prázdniny 29. a 30.3.2018

Datum konání akce

Velikonoční prázdniny připadají letos na čtvrtek 29. března a pátek 30. března. Velikonoční pondělí 2. dubna je uznaným svátkem.

Výsledek obrázku pro krásné velikonoce

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd

Datum konání akce

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského…