Projekty

Informace o našich projektech ve škole i mimu školu, ať už trvají jedno dopoledne nebo celý školní rok.

Projektové vyučování - PODZIM

Datum konání akce

Podzimní projektový den zaměřený na skupinové vyučování a vnímání podzimu všemi smysly. Stihli jsme toho mnoho. Nejen, že jsme měli trochu matematiky i trochu českého jazyka, ale vyrobili jsme si i krásné svícínky a vyzkoušeli si pomocí jednoduchých úkolů i našich pět smyslů...

Vložil/aLucie Westfálová – 23. listopad 2017

Kdo - když ne my? Kdy - když ne teď? aneb Den boje za svobodu a demokracii na Daliborce

Datum konání akce

Začátek prodlouženého víkendu jsme si na Daliborce zpříjemnili krásnou vzpomínkou na listopadové události r. 1989. Žáci naší školy takto zakončili zajímavý školní projekt, během něhož vyráběli dobové transparenty, plakáty i vlaječky, jimiž jsme si vyzdobili prostory naší školy. Třídní učitelé připomínali svým žákům státní symboly, pouštěli si dobové dokumenty a povídali si o listopadové revoluci. Starší děti z 8. a 9. ročníků pak o hodinách dějepisu diskutovali o přínosech demokracie a nebezpečí totalitních režimů. V širších souvislostech pak navazovali na události z roku 1939, kdy byl při protifašistických demonstracích zabit student Jan Opletal a na 17.11. byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva. O hodinách VV pak vyráběli papírové obušky a štíty pro „příslušníky StB,“ které perfektně sehráli chlapci a dívky z naší 8.B. Ti se ve čtvrtek, dne 16. listopadu, utkali na otevřeném prostranství přímo před budovou školy s „demonstrujícími studenty“ z 8.A a 9. třídy. Naštěstí bez vážných zranění se pak průvod přesunul k pomníku sv. Václava, aby zde zapálil pamětní svíčky. Pan ředitel Sezima si připravil závěrečné shrnutí celé akce, v němž zdůraznil význam listopadových událostí. Společně jsme si pak zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur a poslechli si tu nejkrásnější státní hymnu na světě. 😊 Samozřejmě, nesměla chybět ani Modlitba pro Martu. Rádi bychom poděkovali hasičům SDH Hořice, kteří nám ochotně zapůjčili své helmy. Zvláštní poděkování pak patří všem učitelkám, jež se na přípravě akce přímo podílely. Pozitivní ohlasy od kolemjdoucích nás naplňují optimismem a jistým zadostiučiněním, a tak bychom se rádi všichni opět zde setkali zase za rok. Svobodu, svobodu, svobodu..

Vložil/aTomáš Sůva – 16. listopad 2017

Movember v sedmičce

Třídy
Datum konání akce

Listopadový měsíc se již mnoho let připomíná bojem proti rakovině prostaty. MOVEMBER (složenina dvou anglických slov „moustache“ a „november“) pozitivně ovlivňuje všechny okolo a i my v 7. ročníku jsme si jej o hodině VKZ připomněli. Nejprve jsme zhlédli videa a ve skupinkách jsme následně vyráběli informační plakáty o rizicích a možné prevenci rakovinových onemocnění. Povídali jsme si o zdravém životním stylu a z papíru jsme si vystřihovali symbolické knírky. Někteří se odvážili použít černou fixu a vyjít pak do města. I Vy se můžete takto k nám připojit v boji proti rakovině. S panem školníkem jsme do toho šli, účast přislíbil i pan ředitel Sezima. Uvidíme, zda se podaří přesvědčit i některé z našich učitelek...😊

Vložil/aTomáš Sůva – 6. listopad 2017

Halloweenská party

Datum konání akce

Dnes 25.10. se uskutečnila tradiční Helloweenská party. Připravili ji starší žáci pod vedením vyučujících angličtiny a školního parlamentu. Šlo nejen předvést svou odvahu, ale i intelekt a sportovního ducha. Ti nejodvážnější se podepsali na Listinu, ke které se dostali pouze absolvováním stezky odvahy. Všechny zúčastněné neminula discotéka a sladká odměna ve formě helloweenských muffinů.

Vložil/aLucie Westfálová – 25. říjen 2017

Odlisťování ovocných stromků

Datum konání akce

Velký dík patří žákům 7., 8.A a 8.B třídy, kteří se účastnili dne 24.10. od 10 do 12.30 hod odlisťování jabloní v ovocných sadech pana Fikara. Zasadili se tím o obnovu stromů a keřů v prostranství před školou na jaře 2018, včetně dvou lip srdčitých, které budou zdobit vstup na nádvoří školy nejméně dalších 100 let. Děkujeme! Za vedení školy Jan Sezima.

Vložil/aJan Sezima – 24. říjen 2017