Třetí třída (A)

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2016
Ročník
3

Exkurze v Praze

Kategorie
Datum konání akce

Nejen cesta vlakem, ale i procházka starobylými částmi našeho hlavního města byla pro nás všechny velkým zážitkem...

Vložil/aEva Bičišťová – 23. říjen 2018

Ukliďme Česko

Kategorie
Datum konání akce

I naše třída se účastnila již dobře známé akce, při níž se snažíme pomoci přírodě a vyčistit ji od zbytečných odpadků. Při letošním úklidu jsme zaznamenali nečekaný úspěch. Neodradila nás ani velikost ani váha nalezených odpadků, společnými silami jsme se o ně postarali a to si zasloužilo malou sladkou odměnu:))...

Vložil/aEva Bičišťová – 23. září 2018

Výlet do lomu U Sv. Josefa

Kategorie
Datum konání akce

Žáčkům i učitelům druhé i třetích tříd začátek školního roku zpříjemnil výlet do nedalekého lomu U Sv.Josefa. Tam byl pro děti připraven postřehový závod a opékání u malého táboráku. A protože byl teplý slunný den, celý výlet se vydařil a všem se moc líbil.

Vložil/aEva Bičišťová – 11. září 2018

Hurá, prázdniny!!!

Kategorie
Datum konání akce

 

Krásné prázdniny plné letní pohody, radosti a  skvělých zážitků 

svým žáčkům i jejich rodičům

přeje

tř. uč. Eva Bičišťová

Vložil/aEva Bičišťová – 27. červen 2018

Sportovní den

Datum konání akce

Náš sportovní den začal výukou moderního tance, kde pod vedením zkušeného pedagoga z taneční školy Timedance se děti naučily pár základních kroků ze street dancu. Pak naše kroky (už ne taneční) vedly pro dříví a jako zkušení skauti jsme rozdělali oheň a opekli si špekáčky. S plným břichem jsme si rozdali souboj ve vybíjené a poté s prvními kapkami deště jsme se vrátili do školy. Bezva den.

Vložil/aLucie Westfálová – 28. červen 2018