První třída (B)

Jedinečný identifikátor třídy
1B/2018
Ročník
1

Pokusy

Datum konání akce

677Při prvouce jsme se věnovali  opět pokusům. V prvním jsme pozorovali Brownův pohyb - molekuly částic barviva z bonbonků Skittles se  ve vodě rozptylovaly do prostoru, až vytvořily duhu.

Ve druhém pokusu jsme si  předvedli, jak detergenty narušují povrchové napětí vody a tudíž škodí přírodě.

Vložil/aPetra Šťovíčková – 24. listopad 2018