Osmá třída (B)

Jedinečný identifikátor třídy
1B/2010
Ročník
8

ZOH v Pchjongčchangu přeloženy do Paky…

Datum konání akce

Extrémní počasí v korejském Pchjongčchangu neustává, a proto se pořadatelé rozhodli přemístit turnaje v krasobruslení a ledním hokeji na zimní stadion do Nové Paky. Zvýšený prodej vstupenek by měly zajistit tréninky místní mládeže z okolních škol. Po úspěšném vystoupení mladších dětí z minulého týdne byli pozváni i žáci 2. stupně ZŠ Na Daliborce a svým úchvatným vystoupením posadili diváky do sedaček. Televizní ratingy rostou a Korejci si mnou ruce. Je čtvrtek, 15. února a do zápasu ČR s Koreou zbývají jen minuty. Po přátelském utkání kluků z Daliborky vítězí i naši borci, v poměru 2:1. Kdo neskáče, není Čech…

Vložil/aTomáš Sůva – 15. únor 2018

Soutěžíme ostošest

Datum konání akce

Žáci našeho 8. a 9. ročníku se i letos zúčastnili celorepublikové vědomostní soutěže v oblasti IT, kterou pořádá Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze. Způsob pokládaných otázek v online testu připomínal některé přijímací zkoušky na SŠ, takže je určitě fajn, že jsme do toho šli. První kolo soutěže IT-SLOT, jež prověřuje znalosti a dovednosti z informatiky, fyziky a matematiky, jsme absolvovali v počítačové učebně. Do druhé fáze soutěže, kam z celkového počtu 4000 žáků postoupilo jen 45 nejúspěšnějších řešitelů, z naší školy nepostoupil bohužel nikdo. V silné konkurenci se však skvělými výsledky prezentovali zejména Matěj Kolář a Vojta Kolátor, kteří skončili na 124., respektive 179. místě. Gratulujeme!

Vložil/aTomáš Sůva – 23. listopad 2017

Kdo - když ne my? Kdy - když ne teď? aneb Den boje za svobodu a demokracii na Daliborce

Datum konání akce

Začátek prodlouženého víkendu jsme si na Daliborce zpříjemnili krásnou vzpomínkou na listopadové události r. 1989. Žáci naší školy takto zakončili zajímavý školní projekt, během něhož vyráběli dobové transparenty, plakáty i vlaječky, jimiž jsme si vyzdobili prostory naší školy. Třídní učitelé připomínali svým žákům státní symboly, pouštěli si dobové dokumenty a povídali si o listopadové revoluci. Starší děti z 8. a 9. ročníků pak o hodinách dějepisu diskutovali o přínosech demokracie a nebezpečí totalitních režimů. V širších souvislostech pak navazovali na události z roku 1939, kdy byl při protifašistických demonstracích zabit student Jan Opletal a na 17.11. byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva. O hodinách VV pak vyráběli papírové obušky a štíty pro „příslušníky StB,“ které perfektně sehráli chlapci a dívky z naší 8.B. Ti se ve čtvrtek, dne 16. listopadu, utkali na otevřeném prostranství přímo před budovou školy s „demonstrujícími studenty“ z 8.A a 9. třídy. Naštěstí bez vážných zranění se pak průvod přesunul k pomníku sv. Václava, aby zde zapálil pamětní svíčky. Pan ředitel Sezima si připravil závěrečné shrnutí celé akce, v němž zdůraznil význam listopadových událostí. Společně jsme si pak zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur a poslechli si tu nejkrásnější státní hymnu na světě. 😊 Samozřejmě, nesměla chybět ani Modlitba pro Martu. Rádi bychom poděkovali hasičům SDH Hořice, kteří nám ochotně zapůjčili své helmy. Zvláštní poděkování pak patří všem učitelkám, jež se na přípravě akce přímo podílely. Pozitivní ohlasy od kolemjdoucích nás naplňují optimismem a jistým zadostiučiněním, a tak bychom se rádi všichni opět zde setkali zase za rok. Svobodu, svobodu, svobodu..

Vložil/aTomáš Sůva – 16. listopad 2017

Workshopy SUPŠ

Kategorie
Datum konání akce

Žáci 8. tříd zúčastnili dvou uměleckoprůmyslových workshopů v SUPŠ v Hradci Králové. Jeden s názvem "Výtvarné techniky" a druhý "Sochařské techniky". 
Tyto uměleckoprůmyslové workshopy si dávají za cíl představit žákům tradiční i moderní technologie v řemesle a umění ,prohloubit jeijch znalosti a zároveň je motivovat.

Vložil/aLenka Dytrychová – 9. listopad 2017

Revolution Train

Kategorie
Datum konání akce

REVOLUTION TRAIN je unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

  • projekt REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence
  • REVOLUTION TRAIN je speciálně vybavená multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny - především děti a mládež ve věku 12 - 17 let
  • cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy
  • základnou je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné - trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst
  • součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence
  • souprava REVOLUTION TRAIN je obrovským 300tunovým a 150 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti aotevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence se stávajícími aktéry
Vložil/aLenka Dytrychová – 6. listopad 2017

Halloweenská party

Datum konání akce

Dnes 25.10. se uskutečnila tradiční Helloweenská party. Připravili ji starší žáci pod vedením vyučujících angličtiny a školního parlamentu. Šlo nejen předvést svou odvahu, ale i intelekt a sportovního ducha. Ti nejodvážnější se podepsali na Listinu, ke které se dostali pouze absolvováním stezky odvahy. Všechny zúčastněné neminula discotéka a sladká odměna ve formě helloweenských muffinů.

Vložil/aLucie Westfálová – 25. říjen 2017

Odlisťování ovocných stromků

Datum konání akce

Velký dík patří žákům 7., 8.A a 8.B třídy, kteří se účastnili dne 24.10. od 10 do 12.30 hod odlisťování jabloní v ovocných sadech pana Fikara. Zasadili se tím o obnovu stromů a keřů v prostranství před školou na jaře 2018, včetně dvou lip srdčitých, které budou zdobit vstup na nádvoří školy nejméně dalších 100 let. Děkujeme! Za vedení školy Jan Sezima.

Vložil/aJan Sezima – 24. říjen 2017