Druhá třída (A)

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2016
Ročník
2

Den Země

Kategorie
Datum konání akce

Náš projektový den měl téma "Les". Po krátkém úvodním zamyšlení nad tím, co všechno si pod tímto slovem můžeme představit, jsme vyrazili do terénu. Každý měl za úkol vytvořit "paletu lesa". Následovaly "lesohrátky", kdy děti plnily nejrůznější úkoly - luštily, počítaly, sestavovaly, hrály si i hledaly v odborné literatuře. Nakonec jsme přihlížely slavnostnímu zasazení lip na pozemku před naší školou.

Vložil/aEva Bičišťová – 24. duben 2018

Taneční představení "O Shrekovi"

Datum konání akce

Zobrazit zdrojový obrázek

ZUŠ Melodie Hořice pořádá ve dnech 17.4. - 18.4. 2018  taneční představení " O Shrekovi". Tato tradiční vystoupení v Domě kultury Koruna navštíví 1. stupeň naší školy.

Vložil/aPetra Šťovíčková – 14. březen 2018

Pimprlata

Kategorie
Datum konání akce

Využili jsme milého pozvání a navštívili výstavu loutek a divadelních scén v Galerii plastik. Byly tu vystaveny práce starších a mladších výtvarníků vytvořené pod vedením paní B. Bihelerové a R. Bičišťové. Děti si mohly loutky i divadelní kulisy vyzkoušet, poté si vlastní jednoduchou loutku vyrobit a nakonec si s ní zkusit zahrát pro spolužáky divadlo.

Vložil/aEva Bičišťová – 24. duben 2018

Ukliďme Česko

Datum konání akce

Stejně tak jako celá naše školy i my jsme se účastnili akce zvané Ukliďme Česko. Počasí nám přálo, děti se opravdu činily a tak na ně závěrem čekalo i malé sladké překvapení...

Vložil/aEva Bičišťová – 9. duben 2018

Tonda Obal na cestách

Kategorie
Datum konání akce

Zúčastnili jsem se školního ekologického programu, kdy jsme se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpad a také se dozvěděli o jeho dalším využití. 

Vložil/aEva Bičišťová – 9. duben 2018

Jágr na Kladně, Daliborka do Paky…

Datum konání akce

Zatímco česká hokejová legenda ukončila smlouvu v Calgary a vrátila se zpět do města horníků, žáci 1. stupně naší základky si vyjeli vyzkoušet led na zimní stadion do Nové Paky. Na bruslích jsme si užili hromadu legrace, dětem se výlet moc líbil. ???? Škoda jen, že chřipková epidemie, jež zasáhla i naši školu, nedovolila účast dalších dětí. Zájem byl veliký a to nás moc těší.

Vložil/aTomáš Sůva – 6. únor 2018

Výtvarná soutěž tříd

Datum konání akce

Zase po roce proběhla na naší škole předvánoční celoškolní výtvarná soutěž. Společným tématem byl tentokrát "Anděl". Děti tomu věnovaly hodně času i úsilí, a i když jsme jako třída v rámci hodnocení nebyli nijak úspěšní, přesto si všichni za svůj výkon zaslouží velkou pochvalu. 

Vložil/aEva Bičišťová – 29. prosinec 2017

Vánoční výstava v Hrádku u Nechanic

Datum konání akce

Začal advent a my už se těšíme na Ježíška. Návštěva vánoční výstavy v krásně nazdobeném interiéru zámku nám očekávanou dobu příjemně přiblížila. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého o tom, jak lidé kdysi adventní dobu i Vánoce slavili, jaké zvyky a tradice, z nichž některé se v našich domovech dochovaly až dodnes, lidé dodržovali a jaké důvody a představy je k tomu vedly. 

Vložil/aEva Bičišťová – 29. prosinec 2017

Třídní projekt - Barevný podzim

Kategorie
Datum konání akce

Celé dopoledne děti plnily úkoly s podzimní tématikou. Počítaly, malovaly a luštily, dokonce si vyzkoušely roli spisovatele a nakonec si vyrobily podzimní lampičku.

Vložil/aEva Bičišťová – 29. prosinec 2017