Devátá třída

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2009
Ročník
9

Laboratorní práce

Datum konání akce

Jak si zpříjemnit předvánoční čas? Jednoduše. Pokus "Chemikova zahrádka" patří spíše k těm motivačním pokusům, ale i přesto přinesl mnoho zajímavého. Zopakovali jsme si nejen vzorečky některých sloučenin, ale pochopili i podvojnou záměnu mezi vodním sklem a kationty kovů.

Vložil/aLucie Westfálová – 18. prosinec 2017

Soutěžíme ostošest

Datum konání akce

Žáci našeho 8. a 9. ročníku se i letos zúčastnili celorepublikové vědomostní soutěže v oblasti IT, kterou pořádá Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze. Způsob pokládaných otázek v online testu připomínal některé přijímací zkoušky na SŠ, takže je určitě fajn, že jsme do toho šli. První kolo soutěže IT-SLOT, jež prověřuje znalosti a dovednosti z informatiky, fyziky a matematiky, jsme absolvovali v počítačové učebně. Do druhé fáze soutěže, kam z celkového počtu 4000 žáků postoupilo jen 45 nejúspěšnějších řešitelů, z naší školy nepostoupil bohužel nikdo. V silné konkurenci se však skvělými výsledky prezentovali zejména Matěj Kolář a Vojta Kolátor, kteří skončili na 124., respektive 179. místě. Gratulujeme!

Vložil/aTomáš Sůva – 23. listopad 2017

Kdo - když ne my? Kdy - když ne teď? aneb Den boje za svobodu a demokracii na Daliborce

Datum konání akce

Začátek prodlouženého víkendu jsme si na Daliborce zpříjemnili krásnou vzpomínkou na listopadové události r. 1989. Žáci naší školy takto zakončili zajímavý školní projekt, během něhož vyráběli dobové transparenty, plakáty i vlaječky, jimiž jsme si vyzdobili prostory naší školy. Třídní učitelé připomínali svým žákům státní symboly, pouštěli si dobové dokumenty a povídali si o listopadové revoluci. Starší děti z 8. a 9. ročníků pak o hodinách dějepisu diskutovali o přínosech demokracie a nebezpečí totalitních režimů. V širších souvislostech pak navazovali na události z roku 1939, kdy byl při protifašistických demonstracích zabit student Jan Opletal a na 17.11. byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva. O hodinách VV pak vyráběli papírové obušky a štíty pro „příslušníky StB,“ které perfektně sehráli chlapci a dívky z naší 8.B. Ti se ve čtvrtek, dne 16. listopadu, utkali na otevřeném prostranství přímo před budovou školy s „demonstrujícími studenty“ z 8.A a 9. třídy. Naštěstí bez vážných zranění se pak průvod přesunul k pomníku sv. Václava, aby zde zapálil pamětní svíčky. Pan ředitel Sezima si připravil závěrečné shrnutí celé akce, v němž zdůraznil význam listopadových událostí. Společně jsme si pak zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur a poslechli si tu nejkrásnější státní hymnu na světě. 😊 Samozřejmě, nesměla chybět ani Modlitba pro Martu. Rádi bychom poděkovali hasičům SDH Hořice, kteří nám ochotně zapůjčili své helmy. Zvláštní poděkování pak patří všem učitelkám, jež se na přípravě akce přímo podílely. Pozitivní ohlasy od kolemjdoucích nás naplňují optimismem a jistým zadostiučiněním, a tak bychom se rádi všichni opět zde setkali zase za rok. Svobodu, svobodu, svobodu..

Vložil/aTomáš Sůva – 16. listopad 2017