Čtvrtá třída (A)

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2014
Ročník
4

Hrátky s češtinou

Datum konání akce

Pondělí 30. října ... po podzimních prázdninách... jsme odstartovali besedou v knihovně a dostala se nám ruky kniha Daniely Krolluperové pod názvem Proč mluvíme česky.

Vložil/aMarcela Hornová – 30. říjen 2017

Setkání s panem starostou

Datum konání akce

V pondělí 23.října jsme měli domluvené setkání s panem starostou, který nás provedl po některých zákoutích MěÚ v Hořicích. Dozvěděli jsme se  mnoho zajímavého a zbyl i krátký čas na všetečné dětské dotazy. A pan starosta ? Byl trpělivý ... a pak od nás dostal sladké poděkování.

Vložil/aMarcela Hornová – 23. říjen 2017

Co vím o naší zemi?

Datum konání akce

V rámci vlastivědy jsme si zahráli na tvůrce naučných knih a každý měl vytvořit poutavou a zajímavou stránku do encyklopedie, která se vztahovala k naší České republice. Všechny moc chválím.

Vložil/aMarcela Hornová – 23. říjen 2017

Dopravní hřiště

Datum konání akce

V pátek 6. října jsme se vypravili do kempu U Věže, abychom navštívili dopravní hřiště, na které byly děti velice zvědavé. Nejprve na nás čekalo prvotní a dost bleskové seznámení se základními pravidly silničního provozu a poté následoval zkušební písemný test, za který ale děti dostaly pochvalu. Nakonec jsme pro chladné počasí museli oželet všemi tolik očekávanou jízdu na kole, o kterou však děti nepřijdou, ale vyzkouší si ji v náhradním termínu v některém z jarních měsíců : )                                

                                                                    Výsledek obrázku pro kreslené kolo

                                    

Vložil/aMarcela Hornová – 14. září 2017

Ať se nám tu líbí

Datum konání akce

Krásné babí léto nám v pátek 29.září zpříjemnilo den ... a my jsme dvě hodiny věnovali péči našemu městu a okolní přírodě. Zapojili jsme se totiž do projektu Ukliďme Česko. Mnozí byli výbornými sběrači, jiní na cyklostezce obdivovali výhled do krajiny, někteří byli z vycházky unavení, ale všem nám bylo fajn.

Vložil/aMarcela Hornová – 1. říjen 2017

Čteme si mezi knihami

Kategorie
Datum konání akce

Jednou týdně chodíme trávit hodinu čtení mezi knížky do nové školní knihovny. Děti tady povídají o svých přečtených knihách a pak se společně začteme do nějakého zajímavého příběhu.

Vložil/aMarcela Hornová – 18. září 2017