Seznam učitelů a kontakty

Konzultace jednotlivých pedagogů budou probíhat po předchozí domluvě s učitelem na telefonním čísle školy.

Seznam pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice

Učitelé ZŠ

 

Kontaktní e-mail

1 Mgr. Bičišťová Eva 3.A e.bicistova@nadaliborce.cz
2 Mgr. Cardová Gabriela 1.A g.cardova@nadaliborce.cz
3 Mgr. Červená Simona   s.cervena@nadaliborce.cz
4 Mgr. Čiháková Václava 8. v.cihakova@nadaliborce.cz
5 Mgr. Dvořáková Markéta 7. m.dvorakova@nadaliborce.cz
6 Mgr. Dytrychová Lenka 9.B l.dytrychova@nadaliborce.cz
7 Mgr. Hornová Marcela 5.A m.hornova@nadaliborce.cz
8 Mgr. Jágrová Iveta   i.jagrova@nadaliborce.cz
9 Mgr. Lejsková Jana 6.B j.lejskova@nadaliborce.cz
10 Mgr. Moravcová Kristýna 2. k.moravcova@nadaliborce.cz
11 Mgr. Něníčková Milena   m.nenickova@nadaliborce.cz
12 Mgr. Petráněk Lubomír 4. l.petranek@nadaliborce.cz
13 Mgr. Sezima Jan ředitel školy j.sezima@nadaliborce.cz
14 Mgr. Sůva Tomáš 6.A t.suva@nadaliborce.cz
15 Mgr. Štěpánková Lada zástupkyně ředitele l.stepankova@nadaliborce.cz
16 Mgr. Šťovíčková Petra 1.B p.stovickova@nadaliborce.cz
17 Mgr. Válková Šárka 9.A s.valkova@nadaliborce.cz
18 Mgr. Vrabcová Soňa 5.B s.vrabcova@nadaliborce.cz
19 Mgr. Westfálová Lucie 3.B l.westfalova@nadaliborce.cz

Asistent pedagoga ZŠ

1 DiS. Antony Eva   e.antony@nadaliborce.cz
           
Speciální pedagog        
1 Mgr. Skořepová Radka   r.skorepova@nadaliborce.cz

Učitelé MŠ

 
1   Jínová Květa   k.jinova@nadaliborce.cz
2   Moličová Martina   m.molicova@nadaliborce.cz
3 Mgr. Sochorová Lenka vedoucí uč. MŠ l.sochorova@nadaliborce.cz
4   Vlková Hana   h.vlkova@nadaliborce.cz
5   Vacková Věra   v.vackova@nadaliborce.cz
           
Asistent pedagoga MŠ        
1   Militká Kateřina    

Vychovatelé ŠD                     

 
1 Bc. Bartoníčková Lenka   l.bartonickova@nadaliborce.cz
2   Horáčková Jarmila   j.horackova@nadaliborce.cz
3 Mgr. Něníčková Milena   m.nenickova@nadaliborce.cz
4   Vojtěchová Hana vedoucí vych. ŠD h.vojtechova@nadaliborce.cz