Mateřská škola – úvod

Termín zápisu do mateřských škol byl pro školní rok 2018/2019 stanoven na čtvrtek 3.5. od 9 do 16 hodin,

podrobné informace budou v dohledné době k dispozici na našich webových stránkách