Druhá třída (A)

Naši letošní prvňáci.

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2016
Ročník
2

Sametová revoluce na Daliborce

Datum konání akce

Významnou událost v historii našeho českého státu jsme si připomenuli krátkou besedou, vlastnoruční výrobou trikolory a slavnostním představením před budovou školy, které pro nás připravili starší spolužáci (více na stránkách školy).

Vložil/aEva Bičišťová – 17. listopad 2017

Halloween party

Kategorie
Datum konání akce

Zase po roce se na naší škole konalo zábavné halloweenské dopoledne. Během této akce, kterou opět připravovali pro své mladší spolužáky žáci druhého stupně, děti soutěžily, plnily nejrůznější strašidelné úkoly, vyráběly, tancovaly a ti nejodvážnější šly stezku odvahy. Kromě zážitků si nakonec každý odnesl i sladkou odměnu. Děti si to užily, a proto děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě této akce.

Vložil/aEva Bičišťová – 30. říjen 2017

Ukliďme Česko

Kategorie
Datum konání akce

V rámci celoškolní akce Ukliďme Česko jsme vyrazili do terénu. Počasí nám přálo a tak i leckde nesnadný úkol byl pro nás nakonec příjemným prožitím jednoho z posledních pěkných zářijových dnů. Hřálo nás totiž také vědomí, že i když jsme zatím docela malí, máme dost sil přispět trošku k tomu, abychom to v našem městě měli čistější a hezčí.

Vložil/aEva Bičišťová – 3. říjen 2017

Workshop v Galerii plastik

Datum konání akce

Navštívili jsme Galerii plastik. Pro některé děti z naší třídy to byla vůbec první návštěva takového prostředí, ale nadchla nás všechny. Využili jsme totiž zajímavé nabídky naší hořické galerie a vyzkoušeli si při workshopu na vlastní kůži grafickou techniku suchá jehla. Po prohlídce vystavených uměleckých děl a krátkém seznámení s osobou a dílem Maxe Švabinského děti kreslily, ryly a následně tiskly svá malá umělecká dílka. Moc se jim to povedlo a opravdu moc je to bavilo. Děkujeme za milé pozvání paní Janě Cermanové a těšíme se na další návštěvu.

Vložil/aEva Bičišťová – 29. září 2017

Hurá, prázdniny!!!

Datum konání akce

Léto plné her, koupání, sluníčka a krásných zážitků i zaslouženého odpočinku

všem svým žáčkům

přeje třídní učitelka Eva Bičišťová

Vložil/aEva Bičišťová – 29. červen 2017

Společný školní výlet 1.A a 1.B

Datum konání akce

Náš první společný výlet nás zavedl do Sedmihorek. Na naší tříkilometrové vycházce jsme prošli dvěma přírodními rezervacemi, prohlédli jsme si okolí několika lesních rybníčků, prozkoumali jsme nejstarší českorajský dub a při plnění zajímavých úkolů jsme poznali život lesa ve skalním městě i přírodu kolem něj.

Vložil/aLucie Westfálová – 20. červen 2017

Plavecký výcvik prvňáčků

Kategorie
Datum konání akce

Už od března chodíme na plavecký výcvik do hořického plaveckého bazénu. Jak to na lekcích vypadá a co všechno děti zažívají, najdete na následujících několika snímcích z jedné lekce plavání. Předem se omlouvám za sníženou kvalitu snímků :))...

Vložil/aEva Bičišťová – 12. květen 2017