Druhá třída (A)

Naši letošní prvňáci.

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2016
Ročník
2

Jágr na Kladně, Daliborka do Paky…

Datum konání akce

Zatímco česká hokejová legenda ukončila smlouvu v Calgary a vrátila se zpět do města horníků, žáci 1. stupně naší základky si vyjeli vyzkoušet led na zimní stadion do Nové Paky. Na bruslích jsme si užili hromadu legrace, dětem se výlet moc líbil. 😊 Škoda jen, že chřipková epidemie, jež zasáhla i naši školu, nedovolila účast dalších dětí. Zájem byl veliký a to nás moc těší.

Vložil/aTomáš Sůva – 6. únor 2018

Výtvarná soutěž tříd

Datum konání akce

Zase po roce proběhla na naší škole předvánoční celoškolní výtvarná soutěž. Společným tématem byl tentokrát "Anděl". Děti tomu věnovaly hodně času i úsilí, a i když jsme jako třída v rámci hodnocení nebyli nijak úspěšní, přesto si všichni za svůj výkon zaslouží velkou pochvalu. 

Vložil/aEva Bičišťová – 29. prosinec 2017

Vánoční výstava v Hrádku u Nechanic

Datum konání akce

Začal advent a my už se těšíme na Ježíška. Návštěva vánoční výstavy v krásně nazdobeném interiéru zámku nám očekávanou dobu příjemně přiblížila. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého o tom, jak lidé kdysi adventní dobu i Vánoce slavili, jaké zvyky a tradice, z nichž některé se v našich domovech dochovaly až dodnes, lidé dodržovali a jaké důvody a představy je k tomu vedly. 

Vložil/aEva Bičišťová – 29. prosinec 2017

Třídní projekt - Barevný podzim

Kategorie
Datum konání akce

Celé dopoledne děti plnily úkoly s podzimní tématikou. Počítaly, malovaly a luštily, dokonce si vyzkoušely roli spisovatele a nakonec si vyrobily podzimní lampičku.

Vložil/aEva Bičišťová – 29. prosinec 2017

Sametová revoluce na Daliborce

Datum konání akce

Významnou událost v historii našeho českého státu jsme si připomenuli krátkou besedou, vlastnoruční výrobou trikolory a slavnostním představením před budovou školy, které pro nás připravili starší spolužáci (více na stránkách školy).

Vložil/aEva Bičišťová – 17. listopad 2017

Halloween party

Kategorie
Datum konání akce

Zase po roce se na naší škole konalo zábavné halloweenské dopoledne. Během této akce, kterou opět připravovali pro své mladší spolužáky žáci druhého stupně, děti soutěžily, plnily nejrůznější strašidelné úkoly, vyráběly, tancovaly a ti nejodvážnější šly stezku odvahy. Kromě zážitků si nakonec každý odnesl i sladkou odměnu. Děti si to užily, a proto děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě této akce.

Vložil/aEva Bičišťová – 30. říjen 2017

Ukliďme Česko

Kategorie
Datum konání akce

V rámci celoškolní akce Ukliďme Česko jsme vyrazili do terénu. Počasí nám přálo a tak i leckde nesnadný úkol byl pro nás nakonec příjemným prožitím jednoho z posledních pěkných zářijových dnů. Hřálo nás totiž také vědomí, že i když jsme zatím docela malí, máme dost sil přispět trošku k tomu, abychom to v našem městě měli čistější a hezčí.

Vložil/aEva Bičišťová – 3. říjen 2017

Workshop v Galerii plastik

Datum konání akce

Navštívili jsme Galerii plastik. Pro některé děti z naší třídy to byla vůbec první návštěva takového prostředí, ale nadchla nás všechny. Využili jsme totiž zajímavé nabídky naší hořické galerie a vyzkoušeli si při workshopu na vlastní kůži grafickou techniku suchá jehla. Po prohlídce vystavených uměleckých děl a krátkém seznámení s osobou a dílem Maxe Švabinského děti kreslily, ryly a následně tiskly svá malá umělecká dílka. Moc se jim to povedlo a opravdu moc je to bavilo. Děkujeme za milé pozvání paní Janě Cermanové a těšíme se na další návštěvu.

Vložil/aEva Bičišťová – 29. září 2017