Ředitelské volno v pátek 22.12.

Datum konání akce

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky ZÁKLADNÍ ŠKOLY z organizačních důvodů 22. prosince 2017 dnem ředitelského volna. Školní družina není v provozu, obědy všem žákům automaticky odhlašujeme

Vyučování bude ukončeno 21. prosince 2017 a žáci nastoupí do školy dle „Organizace školního roku“ vydané MŠMT pod č.j. 12165/2016-1 ve středu 3.ledna 2018. Mgr. Jan Sezima, ředitel školy
     

Vložil/aJan Sezima – 10. prosinec 2017